اطلاعات فارسی

لطفا برای تعیین نوبت برای تماس تلفنی یا ویدئویی بر روی لینک زیر کلیک کنید

نوبت آنلاین

لطفا در نظر داشته باشید با توجه به شرایط موجود ویروس کرونا تمامی ویزیت‌ها به صورت تلفنی یا ویدئویی خواهد بود و پس از آن در صورت لزوم برای معاینه حضوری بر اساس تشخیص پزشک به شما نوبت حضوری داده خواهد شد. لطفا از هر گونه مراجعه حضوری بدون تماس قبلی خودداری کنید

در صورت نوبت حضوری حتما ماسک همراه خود داشته باشید و از آوردن همراه خودداری کنید

لطفا در نظر داشته باشید که تماس تلفنی ویزیت رسمی از طرف پزشک شما خواهد بود. در ساعت تعیین شده منتظر تماس پزشک خود باشید. در صورتیکه تماس پزشک را پاسخ نداده و یا در دسترس نباشید نوبت شما باطل شده و شما نیاز به تعیین وقت دیگری میباشید.

برای تعیین نوبت آنلاین لطفا نام کامل و شمارهٔ بیمهٔ خود و تاریخ تولد خود را در دسترس داشته باشید

ساعات کار جدید

دوشنبه تا جمعه ۹ صبح تا ۴ بعداز ظهر

راهنماي والدين براي واكسيناسيون كودك

 براي اطمينان خاطر بيشتر در مورد زمانبندي درست واكسيناسيون وقت ملاقات بگيريد. سابقه واكسيناسيون  كودك خود را به همراه داشته باشيد

وقت ملاقات بعدي براي مرحله دوم واكسيناسيون را قبل از ترك مراكز پزشكي را تعيين كنيد. به محض مراجعت به منزل تاريخ مورد نظر را وارد جدول برنامه هاي خود كنيد

سابقه واكسيناسيون كودك خود را در محل مشخصي و مطمئني قرار دهيد تا در مواقع لزوم به آن دسترسي داشته باشيد

برای اطلاعات بیشترلطفا به وبسایت زیر رجوع کنید

واکسیناسیون

Tip9.Vaccinations